آخرین تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

باتوجه به مشکلات غیرقابل پیش بینی رخ داده برای سایت کنگره و درخواست مکرر محققین عزیز مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 30 بهمن ماه 1397 تمدید شد.

ادامه مطلب

قابل توجه محققین عزیز ارسال کننده خلاصه مقاله به سیزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

طبق رایزنی‌های صورت گرفته با معاونت محترم تحقیقات و فناوری خلاصه مقالات برتر کنگره در مجله علمی_ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند چاپ خواهد شد.

ادامه مطلب

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنگره لغایت تاریخ 20 بهمن ماه 1397 تمدید شد. قابل ذکر است مهلت ذکر شده تمدید نخواهد شد.

ادامه مطلب

اعلام شرایط و ضوابط شرکت در بخش ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه سلامت

محققین و صاحبان ایده می‌توانند جهت شرکت در محور ویژه کنگره چک لیست مرتبط با بخش ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه سلامت را طبق شرایطی که در داخل چک لیست ذکر شده است تکمیل نمایند و از طریق سایت کنگره به دبیرخانه کنگره لغایت 30 بهمن ماه 1397 ارسال نمایند.

ادامه مطلب

نمایه شدن خلاصه مقالات ارسالی به کنگره در پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا

با توجه به سوالات مکرر محقیق عزیز در خصوص نمایه شدن مقالات پذیرفته شده در کنگره دبیر خانه کنگره بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به انعقاد تفاهم نامه با پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا تمامی خلاصه مقالات چاپ شده در کتابچه خلاصه مقالات کنگره در این پایگاه اطلاعاتی نمایه خواهد شد.

ادامه مطلب

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

مهلت ارسال خلاصه مقالات لغایت تاریخ 30 دیماه 1397 تمدید شد.

ادامه مطلب

دستورالعمل نگارش خلاصه مقالات

پژوهشگران محترم بایستی خلاصه مقالات ارسالی را بر اساس دستورالعمل نگارش خلاصه مقالات مصوب دبیرخانه به دبیرخانه کنگره لغایت تاریخ 15 دیماه 1397 از طریق سایت کنگره ارسال نمایند.

ادامه مطلب

فراخوان پذیرش داوران دانشجویی کنگره

متقاضیان داوری سیزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور می توانند درخواست خود مبنی بر داوری ( فرم شناسه پژوهشی دانشجویان متقاضی داوری موجود در سایت را همراه با مستندات) لغایت تاریخ 30 آذرماه 1397 به ایمیل دبیرخانه به آدرس 13arcemss.@gmail.com و یا در پروفایل کاربری خود ارسال نمایند.

ادامه مطلب

راه اندازی سایت کنگره

در تاریخ 15 آبانماه 1397 سایت سیزدهمین کنگره سالانه دانشجوین علوم پزشکی شرق کشور راه اندازی شد..

ادامه مطلب