فرمت ارائه سخنرانی و پوستر کنگره

Card image cap

بدینوسیله به اطلاع محققین عزیز می‌رساند ؛ ارائه دهندگان بایستی اسلایدهای سخنرانی و پوسترهای خود را طبق دستورالعمل و فرمت اعلام شده از سوی دبیرخانه کنگره تهیه نمایند.
جهت دریافت فرمت‌های مذکور به انتهای اطلاعیه مراجعه نمائید.
دستورالعمل ارائه دهندگان:
مدت زمان در نظر گرفته شده برای سخنرانی برای هر فرد 10 دقیقه و برای ارائه پوستر 5 دقیقه در نظر گرفته شده است.
اسلاید و پوستر ارائه دهندگان می‌تواند به دو زبان فارسی یا انگلیسی باشد.
کد مقالات، مکان و زمان ارائه سخنرانی و پوستر در روزهای آتی از طریق سایت کنگره اطلاع رسانی خواهد شد.
در هنگام تهیه اسلاید سخنرانی و پوستر خود از جداول، نمودار و اشکال استفاده نمائید.
 
دریافت فرمت انگلیسی اسلاید سخنرانی
 
دریافت فرمت فارسی اسلاید سخنرانی
 
دریافت فرمت انگلیسی پوستر
 
دریافت فرمت فارسی پوستر
 

بازگشت