پرداخت هزینه شرکت در کنگره

Card image cap

ضمن عرض تبریک به محققین عزیزی که خلاصه مقالات آن‌ها در سیزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور پذیرفته شده است:
بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت شرکت در کنگره طبق جدول ذیل در این اطلاعیه جهت تکمیل فرآیند ثبت نام کنگره لغایت شنبه مورخ 31 فروردین ماه 1398 اقدام فرمائید.

خواهشمند است با مراجعه حضوری به شعب بانک ملی ایران نسبت به پرداخت هزینه شرکت درکنگره به شماره حساب 2178162198007   بنام حساب درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اقدام نموده و اسکن فیش واریزی را به ایمیل دبیرخانه کنگره به آدرس     13arcemss@gmail.com      لغایت تاریخ 31 فروردین ماه 1398 ارسال نمائید.

تاریخ ذکر شده جهت پرداخت هزینه شرکت در کنگره به علت تغییر شماره حساب دانشگاه به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

همچنین قابل ذکر است دانشجویان ارائه دهنده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشکده‌های اقماری نیازی به پرداخت هزینه جهت شرکت در کنگره را ندارند.

 

ردیف

عنوان

مبلغ ( ریال)

1

ارائه دهنده سخنرانی

500/000

2

ارائه دهنده پوستر

700/000

3

شرکت کننده آزاد

1/000/000

4

داوران- دبیران

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت