آخرین تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

Card image cap

باتوجه به مشکلات غیرقابل پیش بینی رخ داده برای سایت کنگره  و درخواست مکرر محققین عزیز مهلت ارسال خلاصه مقالات به دبیرخانه کنگره لفایت  30 بهمن ماه 1397 تمدید شد. ضمنا محققین عزیزی که موفق به دریافت امضای یا تاییدیه فرم تعهدنامه از استاد محترم راهنما، معاون یا مدیر پژوهشی دانشگاه خود نشده‌اند می‌توانند با تکمیل قسمت خود نسبت به ارسال خلاصه مقاله ( بصورت موقت ) اقدام و تا قبل از برگزاری کنگره در سایت، فرم کامل و صحیح تعهدنامه را اپلود نمایند.

بازگشت