قابل توجه محققین عزیز ارسال کننده خلاصه مقاله به سیزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

Card image cap

     

بدینوسیله به اطلاع محققین عزیز ارسال کننده خلاصه مقاله به سیزهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور می‌رساند طبق رایزنی‌های صورت گرفته با معاونت محترم تحقیقات و فناوری خلاصه مقالات برتر کنگره در مجله علمی_ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بی       رجند چاپ خواهد شد.

بازگشت