تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

Card image cap

با توجه به درخواست مکرر اعضای محترم هبئت علمی، دانشجویان و محققین عزیز مبنی بر تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنگره بدینوسیله دبیرخانه کنگره مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنگره را لغایت تاریخ 20 بهمن ماه 1397 تمدید می‌نماید. قابل ذکر است مهلت ذکر شده تمدید نخواهد شد.

بازگشت