پیام سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Card image cap

به نام خدا

کنگره دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور فرصتی ارزشمند برای دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه‌های علوم پزشکی است تا یافته‌های پژوهشی خود را به جامعه‌ی محققین کشور ارایه کنند، تجربیات عملی خود را با آنان به اشتراک بگذارند، ایده‌های جدید به‌دست آمده را در معرض داوری جامعه‌ی علمی قرار دهند، از طریق همکاری و هم‌افزایی افق‌های جدیدی را فراروی کشور بگشایند و برای ایده‌های قابل تجاری‌سازی خود بازاریابی کنند.

این فرصت ارزشمند یک بار دیگر در سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه شرق کشور که در اردیبهشت ماه سال 1398 به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، فراهم شده است. امیدوارم همه‌ی همکاران و دانشجویان گرامی این فرصت را غنیمت بشمارند و مقالات خود را برای ارایه به دبیرخانه‌ی کنگره ارسال کنند.

کمیته تحقیقات دانشجویی که افتخار میزبانی پژوهشگران ارجمند حوزه‌ی علوم پزشکی را در این کنگره به‌عهده دارد، تلاش دارد به نحو احسن میزبان محققین عزیز باشد و برای برگزاری بهتر کنگره از پیشنهادهای سازنده همکاران شما سروران گرامی استقبال می کند و امیدوار است بتواند امکانات لازم برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد آن چنان که شایسته دانشجویان پژوهشگر است، فراهم نماید.

دکتر مینا همتی

سرپرست سیزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

بازگشت