معرفی دبیران کنگره

Card image cap

آقایان:

 

نام و نام خانوادگی: ذبیح الله محقق

سمت : دبیر علمی کنگره

رشته تحصیلی: پزشکی

 

 

نام و نام خانوادگی: امین کاظمی

سمت: دبیر اجرایی کنگره

رشته تحصیلی: پزشکی

بازگشت